Onderzoeksmethode: Theory of Change  

In het onderzoek maken we gebruik van de Theory Of Change methode (TOC), een verandertheorie. De onderzoeksmethode brengt in kaart wat de doelen zijn en hoe veranderingen kunnen bijdragen aan het behalen van die doelen. Samen met onze onderzoekers omschrijven we die doelen, onderzoeken we in hoeverre die aansluiten bij de wensen van bewoners en kijken we vervolgens hoe we de doelen met ons programma kunnen verwezenlijken. 

Begin 2021 begonnen we met de wens om met culturele activiteiten zoals VerhalenWandelingen en VerhalenCafés en de daaruit voortgekomen Wijkcollectie bij te dragen aan veerkracht in wijken. Maar wat is veerkracht en hoe kun je dat onderzoeken? Veerkracht draait om de manier waarop mensen omgaan met veranderingen, schokken en spanningen in hun leven. Het gaat om de mate waarin mensen reageren, zich herstellen, zich aanpassen of zelfs transformeren. Om (collectief) te kunnen handelen is het belangrijk dat mensen bekend zijn met wat er in de wijk gebeurt, met wie zij kunnen samenwerken of naar wie ze toe kunnen als ze hulp of ondersteuning nodig hebben. Met dit in het achterhoofd hebben we lange- en korte termijn doelen geformuleerd. Om vervolgens te kijken naar hoe we de gedefinieerde doelen met onze aanpak kunnen verwezenlijken.

tarwewijk

Theory of Change voor Stichting Wijkcollectie

Wat is het probleem dat je wil oplossen? Gebrek aan netwerkvorming in wijken. Isolement van mensen en groepen. Beperkt gevoel van eigen waarden/eigenwaarde 
Wie de doelgroep?

Primair: wijkbewoners  

Secundair: Initiatiefnemers, professionals, instituties en andere wijkgebruikers

Wat is het startpunt voor het bereiken van deze doelgroep?   Expressie van Wijkcollectie in de wijk d.m.v. VerhalenWandeling, -collectie, -Cafés, -Tafels en WijkMuseumBox. 
Welke stappen moeten worden gezet voor de verandering?  
  1. Bereiken van bewoners en verhalen 
  2. Podium bieden aan de verhalen 
  3. Verbinden: contact tussen bewoner-bewoner, bewoner-initiatief, initiatief-initiatief 
  4. Vastleggen van de collectie 
  5. Organisatiekracht versterken s van de activiteiten
Welke meetbare effecten zijn er? (output 
  1. Aantal collectiedeel- nemers en bezoekers van de activiteiten.
  2. Aantal activiteiten en sprekers per activiteit 
  3. Aantal nieuwe verbindingen 
  4. Website en publicatie 
  5. Aantal deelnemers Collectieraad/ betrokken vrijwilligers/ trainingen uitleg
Wat zijn de brede voordelen van het werk? (outcome 

Zichtbaarheid 

Publieke familiariteit en thuisgevoel  

Netwerkvorming  

Eigenaarschap 

Middellange termijn effecten  

Meer sociale samenhang in wijken  

Een zelf organiserend netwerk  

Toegenomen gevoel van eigenwaarde(n) 

Wat is het lange termijn doel? (impact)  Toegang tot verbinding in de wijk voor iedereen 

 

Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de verschillende activiteiten van Stichting Wijkcollectie?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief (vergeet niet je aanmelding te bevestigen via de ontvangen link)!

Verhalen delen en reageren

Stichting Wijkcollectie haalt verhalen op in de wijken. Heb jij ook een verhaal dat je wil delen? Volg deze link en maak een account aan. Je kunt dan je eigen verhaal toevoegen en op verhalen reageren.

Vragen?

Neem contact op via info@wijkcollectie.nl.