nr. 0025 | Theater Walhalla

nr. 0025 | Theater Walhalla

nr. 0025 Theater Walhalla Het intieme karakter van dit kleine theater verrijkt het culturele aanbod in de stad en helpt bij de ontwikkeling van Katendrecht en het Deliplein tot een bruisende en vitale plek. Although small, this theatre’s intimate character adds to the...
nr. 0026 | Rotterzwam

nr. 0026 | Rotterzwam

nr. 0026 Rotterzwam Rotterzwam inspireert met het geloof in een samenleving die kringlopen sluit, grondstoffen maximaal benut en meer plantaardige dan dierlijke eiwitten consumeert. Rotterzwam has inspired with its belief in a society that closes cycles, maximises its...
nr. 0027 | Dam

nr. 0027 | Dam

nr. 0027 Dam Dam is een betaalmiddel én netwerk van rekeninghouders dat producten en diensten ruilt. Dam is a payment system and a network of account holders that exchanges products and services. Dam, Rotterdams geld, is een online handelsplatform en biedt...
nr. 0028 | Kapsalon

nr. 0028 | Kapsalon

nr. 0028 Kapsalon – Nataniël Gomes † Door het samengaan van de vele culturen in Rotterdam ontstaan nieuwe creaties zoals het wereldberoemde gerecht Kapsalon. Rotterdam’s mix of many cultures leads to new creations, such as the world famous Kapsalon...