nr. 0006 | Khalid Chennouf

nr. 0006 | Khalid Chennouf

nr. 0006 Khalid Chennouf  Sport is belangrijk in Rotterdam. Topsporters zijn een voorbeeld voor jongeren. Zij zetten de kracht van sport in voor de ontwikkeling en ondersteuning van jonge Rotterdammers. Sport is vital to Rotterdam. Top athletes are an example to young...
nr. 0007 | Richard Shoes

nr. 0007 | Richard Shoes

nr. 0007 Richard Shoes Richard de Boer zet zich als ondernemer in voor zijn straat. Hij biedt buurtjongeren mogelijkheden en weet ze zo te inspireren. As an entrepreneur, Richard is committed to his street. He offers opportunities to the neighbourhood’s youth and...
nr. 0008 | Rini de Otter †

nr. 0008 | Rini de Otter †

nr. 0008 Rini de Otter † Rini de Otter begeleidt in Humanitas verpleeglocatie De Leeuwenhoek de vrijwilligers. Zijn optredens als tante Leeuwina waren razend populair. Helaas overlijdt Rini op 24 oktober 2017. Rini de Otter supervises the volunteers at the Humanitas...
nr. 0009 | Leeszaal Rotterdam West

nr. 0009 | Leeszaal Rotterdam West

nr. 0009 Leeszaal Rotterdam West  De leeszaal is een laagdrempelige ontmoetingsplek rondom taal en participatie en een plek waar je boeken kunt halen en brengen. The Leeszaal (reading room) is an easily accessible meeting place set up around language and participation...
nr. 0010 | West-Kruiskade

nr. 0010 | West-Kruiskade

nr. 0010 West-Kruiskade Door samenwerking in de Alliantie West-Kruiskade is de West-Kruiskade en het gebied eromheen met succes uit het slop getrokken. Working together in the West-Kruiskade Alliance has successfully improved the West-Kruiskade and its surroundings....