nr. 0007

Richard Shoes

Richard de Boer zet zich als ondernemer in voor zijn straat. Hij biedt buurtjongeren mogelijkheden en weet ze zo te inspireren.

As an entrepreneur, Richard is committed to his street. He offers opportunities to the neighbourhood’s youth and knows how to inspire them.

Sinds 1989 runt Richard schoenenwinkel Richard Shoes aan de West-Kruiskade. Als echte ondernemer ziet hij overal kansen, momenteel kijkt hij of een koffiebar in de zaak aanslaat. Daarnaast is Richard betrokken bij het leven in de straat. Hij is voorzitter van de ondernemersvereniging en de Bedrijven Investeringszone (BIZ).

 Richard heeft oog voor de buurtjongeren. Hij ziet hun problemen, maar ook hun mogelijkheden. “Problemen op de kade raken ons allemaal. Ik help daarom iedereen die daar voor open staat, maar ben wel hard. Recht is recht en krom is krom bij mij, als ik chocola eet moet ik niet zeuren dat ik dik word.”

 Tegelijk benadrukt Richard het belang van blijven luisteren. “Ik praat ook met gasten die op een verkeerde manier aan geld komen. Zij zien dat als overleven omdat ze denken dat ze toch geen kansen krijgen. Anderen hangen rond op straat. Ik veroordeel ze niet, maar vraag bijvoorbeeld wat ze willen met het leven. Door regelmatig met ze te praten, kan er iets veranderen.”

 De ondernemers van de kade doen ook meer dan praten: “Willen ze werk, dan gaan we dat regelen. Bijvoorbeeld via de stagealliantie die we hebben opgericht. Ik ben trots op onze samenwerking hier. We kunnen echt iets betekenen voor de buurt.”

 De samenwerking én diversiteit is de kracht van de West-Kruiskade. “Toen ik begon waren hier veel Chinezen, Portugezen en Surinamers. Daarna kwamen er Marokkanen. Je moet opletten dat de straat van iedereen blijft. Vanuit de BIZ  proberen we de boel in evenwicht te houden.”

 

Richard has run Richard Shoes on the West-Kruiskade since 1989. A genuine entrepreneur, he sees opportunities everywhere and is currently trying out an in-store coffee bar. Richard is also involved in the street’s well being. He is the chairperson of the Association of Entrepreneurs and the Business Investment Zone (BIZ).

 Richard has a keen eye for the neighbourhood’s talented youth. He sees their problems but also their possibilities. “Problems on this street affect us all. I help anyone who is open to it, but I tell it like it is. With me, right is right and crooked is crooked; if I eat chocolate, I shouldn’t whine about getting fat.”

Richard emphasises the importance of always listening. “I also talk to those who come into money the wrong way. For them it’s survival because they think they don’t have any opportunities. Others just hang around on the street. Rather than judge them, I ask what they want from life. By regularly talking to them, something can change.”

 But the street’s entrepreneurs do more than talk. “We established an internship alliance to support those looking for work. I am proud of how we cooperate here. We can really mean something for the neighbourhood. “

 West-Kruiskade’s cooperation and diversity is its strength. “When I started, there were many people from China, Portugal, and Suriname. Then came the people form Morocco. It’s important the street remains for everyone. With the BIZ, we try to maintain a balance.”