Wijkcollectie Merwe-Vierhavens

Merwe-Vierhavens (M4H) wonen nauwelijks mensen. De wijk bestaat uit grote en kleine bedrijven die samen een nieuw ecosysteem moeten gaan vormen.

De wijk zal in de komende  jaren sterk veranderen, omdat er veel woningen gebouwd gaan worden. Het is de bedoeling dat de innovatieve en bijzondere bedrijven die er nu zijn gevestigd zullen blijven.

Het is interessant om te zien en te horen hoe de ondernemers uit dit gebied bijdragen aan het leven in de (omliggende) wijken en hoe zij elkaar verder kunnen helpen. Tijdens het eerste Verhalencafé in september 2020 is de connectie gelegd met de wijk Bospolder Tussendijken.

Icon_WijkC