ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

Hieronder de opsomming van onderstaande gegevens om te voldoen aan de digitale publicatieplicht die is verbonden aan deze status.

Onze doelstelling
Stichting Wijkcollectie heeft als doel de sociale inclusiviteit en veerkracht van buurten en wijken te vergroten door het ontwikkelen en uitvoeren van cultuur- en erfgoed-projecten. Zij doet dit in samenwerking met relevante partners op het gebied van onderwijs, wetenschap en cultuur.

Officiële naam: Stichting Wijkcollectie
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 861900248

Contactgegevens
Willem Buytewechstraat 145
3024 XE Rotterdam

telefoon: 06 20417966
e-mail: info@wijkocllectie.nl

KVK-nummer: 81037716

Ons actuele beleidsplan
Download hier het actuele beleidsplan

Ons jaarverslag
Download hier het jaarverslag 2022

Inzicht financiën
Download hier de verkorte jaarrekening 2021-2022

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders
Nicole van Dijk (directeur-bestuurder)

Raad van toezicht
Voorzitter

Riemer Knoop
Algemene leden
Elles van Vegchel
Fenmei Hu
Hans Hazenak
Ingeborg Absil
Ali Cikmazkara

Inzicht beloningsbeleid
Zie hiervoor het actuele beleidsplan in combinatie met de museum cao.