Wijkcollectie Beverwaard

In Beverwaard staan bewoners klaar om elkaar te helpen. Er zijn veel actieve bewoners die er alles aan doen om de wijk veilig, schoon en gezellig te houden. Helaas is daar ook wel genoeg reden toe.  

De wijk ligt wat verborgen van de rest van Rotterdam en wordt omsingeld door een aantal grote (snel)wegen en de Maas. Daardoor ligt het stadhuis niet alleen ver weg maar voelt dat ook zo. De gemeente lijkt voor bewoners soms afwezig in de wijk. En daardoor komen zij zelf in actie om hun wijk fijn te houden. Een van de actiefste groepen is Burgers voor Beverwaard, zij organiseren jaarlijks mooie activiteiten in de wijk.  

Beverwaard heeft de laatste jaren te maken gehad met een aantal serieuze veiligheidsproblemen. Deze gebeurtenissen zijn in de media uitgebreid behandeld en zorgen ervoor dat Beverwaard onder buitenstaanders vaak geen goede naam heeft. Bewoners laten zich door dit soort gebeurtenissen niet uit de weg slaan, maar worden juist aangemoedigd om de wijk ook van de positieve kant te laten zien. Tegenover elke negatieve gebeurtenis proberen zij een positieve actie te zetten. Ook zijn er organisaties zoals Buurtpreventie die direct met het veiligheidsprobleem aan de slag gaan, in samenwerking met de wijkagent en wijkconciërge. Veiligheid is niet de enige zorg in Beverwaard, de wijk heeft ook te maken met vervuiling en slecht onderhoud van straten en het groen. Ook de aanwezigheid van veel verkeer zorgt ervoor dat het niet altijd fijn is buiten te zijn.  

Beverwaard heeft dus te maken met echte stadsproblemen. Toch voelt de wijk aan als een dorp. Als een plek waar bewoners elkaar goed kennen en waar buren bij elkaar over de vloer komen. Buurtbewoners komen elkaar tegen in het Winkelcentrum Beverwaard en bij activiteiten in onder andere seniorenflat de IJsselburgh en Huis van de Wijk De Focus. Beverwaard is ook een echte gezinswijk. Bewoners worden er oud en hebben hun kinderen er zien opgroeien. Er zijn dan ook veel gezinnen waarvan er meerdere generaties in Beverwaard wonen. In sommige gevallen omdat ze er nooit weg willen, in andere gevallen omdat ze niet de mogelijkheden hebben om uit te verhuizen. Doordat er zoveel gezinnen zijn in Beverwaard zijn ook kinderen duidelijk aanwezig in de wijk. Er zijn voor hen best veel plekken, bijvoorbeeld Park Schinnenbaan en Buurt- en Speeltuinvereniging De Stormpolder. Voor de iets oudere buurtgenoten, jongeren, is er in de wijk weinig te doen. Een organisatie die dat probeert te veranderen is Stichting Urban Skillsz, zij zetten activiteiten als muziek in om het beste naar boven te halen uit de jongeren in de wijk.  

Al met al is Beverwaard een wijk met serieuze uitdagingen. De aanleiding van het sterke groepsgevoel en de bewonersacties is daarom niet altijd positief. Maar het resultaat is iets waar men trots op mag zijn. 

(Tekst door Veldacadmie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC