Wijkcollectie Hoogvliet

Hoogvliet voelt voor veel bewoners aan als een groot dorp. Dit komt bijvoorbeeld omdat veel mensen elkaar kennen en met elkaar praten op straat. Ook is er in de meeste wijken van Hoogvliet veel ruimte en is groen nooit ver weg. Om Hoogvliet heen liggen verschillende groene gebieden die samen de Groene Gordel vormen. Bijvoorbeeld het Ruigeplaatbos, het Oudelandsepark en de Chill Hill. Op deze groene plekken komen bewoners graag om elkaar te ontmoeten, te wandelen, de hond uit te laten of te sporten en spelen. Dit geeft bewoners “een buitengevoel” en rust.  

Door deze eigenschappen voelt Hoogvliet voor veel bewoners niet als onderdeel van de stad. Ondanks de metro waarmee je snel naar het centrum van de stad kunt reizen, voelt Rotterdam voor veel Hoogvlieters ver weg. Toch hoort Hoogvliet bij de gemeente Rotterdam. Deze verbinding met Rotterdam is volgens veel Hoogvlieters ingewikkeld. Zij hebben het gevoel dat er teveel beslissingen gemaakt worden vanuit de stad, terwijl ze juist ook zelf graag mee zouden willen denken. Hoogvlieters zijn betrokken bij hun woonplaats en er zijn veel actieve mensen. Dat zie je ook door het grote aantal verenigingen en door de activiteiten die voor en door bewoners worden georganiseerd, bijvoorbeeld in buurthuizen zoals Villa Vonk. In de meeste buurten en straten hebben buren contact met elkaar en zijn er mensen die hun buren willen helpen.  

Ook is Hoogvliet volgens bewoners gastvrij, hier is plek voor iedereen. Er wonen in Hoogvliet wonen veel verschillende mensen naast elkaar. Het is een plek waar “de wereld elkaar ontmoet en ook samenleeft”. Toch is dit niet overal in Hoogvliet hetzelfde. Op sommige plekken is er minder contact tussen buren. Er zijn ook mensen die eenzaam zijn of niemand hebben om hulp aan te vragen. Dit is één van de uitdagingen waar Hoogvliet mee te maken heeft. Daarnaast zijn Hoogvlieters bezorgd over het drukke verkeer en voelen mensen zich niet altijd veilig. In de wijk Tussenwater maken bewoners zich zorgen over de verzakking van huizen. Een probleem waar bewoners al lange tijd mee te maken hebben. Toch zien bewoners ook dat veel dingen steeds beter gaan in Hoogvliet. Hoogvliet heeft zich ontwikkeld tot |een plek waar bewoners het liefst niet meer weg willen. 

(Tekst door Veldacadmie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC