Wijkcollectie Lombardijen

Lombardijen is een rustige familiewijk met uitdagingen. Het is er op iedere hoek anders, de wijk heeft vele buurten en straten die allemaal hun eigen kwaliteiten en problemen hebben. Lombardijen bestaat dus uit verschillende “eilandjes” met een eigen identiteit. Maar als geheel is Lombardijen een “prachtwijk”; bewoners ervaren het als een rustpunt in de stad. In de wijk is veel ruimte en groen, vooral in het hart van Lombardijen: het Spinozapark.

Lombardijen voelt aan als een dorp maar heeft wel veel winkels en horeca, vooral aan de Spinozaweg. Op deze plekken kunnen bewoners samen komen. Die ontmoeting is waardevol in een wijk als Lombardijen waar mensen van verschillende leeftijden en culturen naast en met elkaar wonen. Deze mix aan bewoners wordt als normaal gezien en is volgens bewoners een rijkdom. Lombardijen is altijd een echte familiewijk geweest, generatie op generatie blijft er wonen. En dus groeien er ook veel kinderen op in Lombardijen, voor hen zijn er dan ook genoeg plekken in de wijk zoals de Speeltuin Pascal, Bouwspeeltuin Maeterlinck, Kinderboerderij de Kooi, de Meisjesplek en het Huis van de Wijk. Bewoners die er opgegroeid zijn voelen een sterke band met de wijk, zien “hun Lombardijen” als thuis en staan klaar voor hun buren. De laatste jaren komen er alleen steeds meer bewoners in de wijk wonen die er eigenlijk niet lang willen wonen, maar de wijk als tussenstop zien. Zij missen de binding zoals bewoners die er al lang wonen wel hebben en gedragen zich ook anders en minder betrokken. Het beeld van Lombardijen als familiewijk loopt hierdoor gevaar.

Dit is niet de enige uitdaging in de wijk. Lombardijen heeft de laatste jaren ook te maken met meer crimineel gedrag en een soms onprettige sfeer op straat, waardoor bewoners zich minder veilig voelen. Daarnaast zijn niet alle woningen goed onderhouden en zijn de straten in de wijk niet altijd schoon en vaak vol met afval. Actieve buurtbewoners zetten zich in om deze problemen aan te pakken, zoals de Buurtvaders, Buurtmoeders en het Huurdersplatform. Daarbij werken ze samen met gemeente en andere organisaties uit de wijk. 

Icon_WijkC