Wijkcollectie Oud Charlois – Wielewaal 

Groepsgevoel en creativiteit als wapens tegen uitdagingen. De Wielewaal en Oud-Charlois zijn op het eerste gezicht behoorlijk verschillende wijken, Toch zijn er ook eigenschappen die de wijken met elkaar delen: de creatieve bewoners, groepsgevoel en trots. Oud-Charlois en Wielewaal zijn wijken waar diverse groepen bewoners met elkaar samenleven en iedereen een kans krijgt. In deze wijken pakken bewoners de ruimte om zich creatief te laten zien. Bewoners durven,doen en proberen hun wijk mooier te maken. Ook professionele kunstenaars zijn al jaren veel in het gebied te vinden, onder andere aan de Gouwstraat en Wolphaertstraat hebben zij hun werkplaatsen en tentoonstellingsruimten. Het werk van de kunstenaars en creatieve bewoners is met regelmaat ook op straat in de wijk te zien, en er worden activiteiten georganiseerd waar ook andere bewoners aan mee kunnen doen. In Oud-Charlois is de laatste tijd de eerste ‘hippe’ horeca geopend. Voor sommige bewoners is dit een fijne toevoeging aan de wijk die zorgt voor gezelligheid en ontmoeting, anderen zien het als een negatief signaal dat de wijk gaat veranderen. Met de haven aan de westzijde van de wijken en zicht op de Euromast, Kop van Zuid en de bruggen van Rotterdam vanuit het Dokhavenpark is de omgeving vanuit OudCharlois en Wielewaal indrukwekkend. Maar ook de wijken zelf hebben eigenschappen die het gebied voor bewoners aantrekkelijk maken. Zo is in Oud-Charlois de historie van de wijk nog altijd zichtbaar, vooral rondom de Oude Kerk en Kromme Zandweg, en in de Wielewaal heel veel groen. Oud-Charlois en Wielewaal voelen daarom soms aan als dorpse buitenwijken van de grote stad.

Niet alles in de wijken is prettig, bewoners hebben veel last van verkeer en op sommige plekken van slecht onderhoud van straten en woningen. Ook komen er steeds meer huisjesmelkers in het gebied. En hebben veel bewoners het zwaar omdat ze leven in armoede. Soms lijkt het voor bewoners ook alsof Oud-Charlois en de Wielewaal vanuit de gemeente niet zoveel aandacht krijgen als wijken aan de andere kant van de rivier. Bewoners hebben het gevoel dat ze veel van hun problemen dan maar zelf moeten oplossen. Wielewaal en Oud-Charlois hebben daardoor veel actieve bewoners en vrijwilligersorganisaties die zich inzetten voor de wijk. Sociaal betrokken personen als groenteboer Dirk Verheij en voormalig wijkagent Jan Pruim. En bewonersorganisatie als de Buurtwinkel in de Wielewaal of Wijkvereniging de Nieuwe Nachtegaal en Stichting Charlois aan de Vliet in Oud-Charlois. Onder andere door hun inzet blijven het wijken waar bewoners erg trots op zijn. Bewoners zien zich eerst als Charloissers of Wielewaalers, en dan pas als Rotterdammers. In Wielewaal en Oud-Charlois doen bewoners er alles aan om het slechte beeld dat mensen van buitenaf hebben van hun wijken, en van heel Rotterdam-Zuid, tegen te vechten. En komen ze samen in actie als dit nodig is, zoals bij de geplande sloop van de Wielewaal. 

(Tekst door Veldacadmie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC