Wijkcollectie Oud-Mathenesse & Witte Dorp

Het Witte Dorp, gebouwd in 1922, was van oorsprong een nooddorp, ontworpen door architect J.J.P. Oud. De witte huizen met kleurrijke accenten en een strak stratenplan werden gebouwd in de polder tussen Rotterdam en Schiedam. Het nooddorp werd gebouwd om een gezonde leefomgeving te bieden aan arbeidersgezinnen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn de woningen vervangen waarbij het stratenplan intact bleef en ook de nieuwe woningen zijn wit. Het Witte Dorp was en is nog steeds een buurt met een grote saamhorigheid. 
 
Oud-Mathenesse, ten oosten van het Witte Dorp, is wat later gebouwd, in de jaren dertig van de twintigste eeuw. De wijk, gelegen onderaan de dijk van de Schiedamseweg aan de andere kant van het huidige Merwe-Vierhavens (M4H) werd vroeger wel De Put genoemd. Er woonden veel onderwijzers, ambachtslieden en werknemers van de scheepswerven in Schiedam. 

In Oud-Mathenesse – Witte-Dorp wonen nu zo’n kleine 8.000 mensen waarvan ruim 500 in het Witte Dorp. De Franselaan is het hart van deze wijk en vormt de scheiding tussen twee buurten: de Schepenbuurt met voornamelijk portiekflats en de Landenbuurt waar ook vooroorlogse boven-en benedenwoningen zijn te vinden. Door de relatief goedkope woningen is de wijk populair onder starters. Zowel in Oud-Mathenesse als het Witte dorp zijn er veel sociale huurwoningen, maar tegenwoordig worden vrijgekomen woningen ook als koopwoningen aangeboden. 

Zoals in veel stadswijken staat de voorheen hechte gemeenschap onder druk. Nieuwkomers en tijdelijke bewoners brengen andere levensritmes en een ander gebruik van de wijk met zich mee. Maar nog steeds zetten bewoners zich onvermoeibaar in voor dit gebied. Een voorbeeld hiervan is bewonersvereniging Mathenesse aan de Maas (MadM), waarbij bewoners zich inzetten voor verbetering op allerlei fronten in deze wijk. De missie en boodschap van MadM is het meer op de kaart zetten van Oud-Mathenesse – Witte Dorp en deze wijk verbinden met de omliggende gebieden. 

Icon_WijkC