Wijkcollectie Oude Noorden 

‘Het Oude Noorden kent pleinen, singels en gezellige vooroorlogse straatjes. De oude volkswijk zit vol diversiteit en tegenstellingen. Jong, oud, rijk, arm, studenten, acteurs, kunstenaars, ondernemers en winkeliers wonen en werken er naast en met elkaar. Het Noordplein heeft een Marokkaanse fontein, verschillende cafés en een fikse kookwinkel. Het Bleiswijkplein en het Johan Idaplein geven ruimte voor sport en spel. Het Pijnackerplein biedt een mooi podium aan muzikanten en andere podiumkunsten. Het Brancoplein is een oase van rust. Winkels, horecagelegenheden en creatieve, kleine bedrijfjes zijn volop aanwezig op de Noorderboulevard, Benthuizerstraat, Bergweg en het Zwaanshals. 

Hieruit spreekt een mooi en divers beeld over de wijk. Toch blijkt uit de verhalen die door de Wijkcollectie worden opgehaald dat bewoners veel initiatieven opzetten ten aanzien van de veiligheid van de openbare ruimte. Hier komt een gemengd beeld naar voren. Enerzijds zetten bewoners zich via kleinere initiatieven in om de buitenruimte te vergroenen en anderzijds om agressief rijgedrag te temperen.  

Ook uit de wijkprofielen van de gemeente Rotterdam blijkt dat het Oude Noorden hoog scoort op slecht onderhouden trottoirs en fietspaden, agressief en hard rijden én het bijkomstige geluidsoverlast, dubbel parkeren en gemiddeld meer verkeersongevallen. Bewoners winden zich hierover op en de gemeente vindt niet makkelijk een oplossing voor deze uitdagingen.  

Het gebruik en beheer van de openbare ruimte is in deze wijk een zorg voor velen. Het vooroorlogse karakter van de wijk geeft het zijn charme, maar maakt verkeersoverlast lastig beheersbaar.  

 

Icon_WijkC