Wijkcollectie Pendrecht – Zuidwijk

Pendrecht-Zuidwijk bestaat uit ruim opgezette buurten met veel groen en afwisseling van hoog- en laagbouw. De twee wijken worden daarom ook wel de ‘Zuidelijke Tuinsteden’ van Rotterdam genoemd. Niet alleen binnen de wijk vinden bewoners deze ruimte en het groen terug, maar ook aan de noord- en de zuidkant grenst PendrechtZuidwijk aan groene gebieden. Ten noorden van de wijk ligt het Zuiderpark en langs de Charloisse Lagedijk aan de zuidkant het Zuidelijk Randpark. Bewoners zijn blij met de ruimte en het groen, het geeft de wijk een fijne sfeer en biedt bewoners de ruimte om te spelen of te wandelen.  

De twee wijkdelen Pendrecht en Zuidwijk verschillen volgens bewoners wel duidelijk van elkaar. Zo is de kinderrijke familiewijk Pendrecht volgens hen heel anders dan Zuidwijk, waar bijvoorbeeld meer ouderen wonen. Toch delen de twee wijken hetzelfde middelpunt. De lange en drukke straat de Slinge, met veel winkels, verbindt Pendrecht met Zuidwijk en heeft in beide wijkdelen een belangrijke functie. In de hele wijk wonen veel verschillende mensen. Dit maakt Pendrecht-Zuidwijk gezellig, het is volgens sommige bewoners een volkswijk waar plek is voor iedereen. Toch maken anderen zich juist ook zorgen over het samenleven in de wijk. Zij hebben het gevoel dat mensen steeds meer langs elkaar heen leven en elkaar minder begrijpen.  

Verschillende groepen komen niet met elkaar in contact. In de wijk wonen veel kwetsbare bewoners die te maken hebben met problemen zoals armoede, werkloosheid en eenzaamheid. Ontmoetingsplekken en activiteiten spelen daarom een belangrijke en ondersteunende rol in de wijk. Bijvoorbeeld Huis van de Wijk ‘Het Middelpunt’, de Zuiderkroon, Seinpost Slinge, Inloophuis Zuidrijk, College53, Vitaal Pendrecht en de Kinderfaculteit. Dit zijn fijne plekken waar bewoners naartoe kunnen om elkaar te ontmoeten, maar ook om hulp en advies te krijgen. Voor jongeren is er volgens bewoners maar weinig te doen. Zij spreken daarom vooral buiten met elkaar af, op de pleinen en sportveldjes. Door andere bewoners wordt dit soms als overlast ervaren.  

Bewoners voelen zich niet altijd veilig in de wijk. Dit komt bijvoorbeeld door het drukke verkeer en de hard rijdende auto’s waardoor mensen zich minder veilig voelen op straat. Ook geweld en drugsproblemen zijn redenen voor bewoners om zich zorgen te maken over de veiligheid. Sommige bewoners hebben daardoor het gevoel dat de wijk achteruit gaat. Toch zijn er ook veel bewoners die de wijk juist een steeds fijnere plek vinden om te wonen. Zij zien verbetering en ontwikkeling in de wijk. 

(Tekst door Veldacadmie in samenwerking met Stichting Wijkcollectie)
Icon_WijkC